EMAGOLD 12.5WG – G8 Diên Khánh

15.000 VNĐ

Quy cách: gói 5g

Thành phần Emamectin benzoate 12.5%
Thuốc có tác dụng tấn công cơ chế dẫn truyền xung động thần kinh làm cho sâu bị tê liệt và chết