COMBO Đặc Trị Rầy Rệp chích hút Nofara- Nomida

100.000 VNĐ

Combo gồm 2 loai:

-NOFARA 35WG gói 100gr:

Thiamethoxam : 35% w/w
special Aditivies: 65%
– NOMIDA 700WG gói 25gr:

Imidacloprid 700g/kg
Phụ gia vừa đủ 1kg
– MÁT CÂY KHÔNG LO BỊ NÓNG